O Nas

Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
TO NAJSTARSZA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE!
Dysponując wieloletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i solidną organizację zajęć.Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji.Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy.Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

Fotoreportaże

Słuchacze I roku już po egzaminie! Gratulujemy!

Zobacz >>

Wiecej fotoreportaży >>