Trwa rekrutacja na rok 2023/2024

Do 30 września 2023 trwa rekrutacja do Podyplomowego Studium Retoryki UJ – najstarszej tego typu szkoły w Polsce.   
Zapraszamy na studia wszystkich zainteresowanych skuteczną, etyczną i piękną komunikacją: przemawianiem, rozmawianiem i przekonywaniem. 3 semestry zajęć, ponad 200 godzin akademickich z naszymi wykładowcami, wśród których znajdują się zarówno naukowcy oraz dydaktycy uniwersyteccy, jak i praktycy codziennie stykający się z wyzwaniami wystąpień publicznych, wizerunku, tremy, savoir-vivre’u czy public relations.
Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod linkiem >> 

Kontakt z sekretariatem studiów podyplomowych:  
Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 14 pok. 58 (wejście przez Gołębią 18), 31-007 Kraków
tel. 12 663 13 21
marcin.sosik@uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 14.09.2023
Osoba publikująca: Janusz Smulski