Podyplomowe Studium Retoryki UJ - rekrutacja przedłużona do końca października 2016!

Termin: 30.09.2016 - 31.10.2016

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z retoryki działają na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nieprzerwanie od 1995 roku.
Dysponując ponad dwudziestoletnim już doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i dobrą organizację zajęć. Wykładają u nas nie tylko nauczyciele akademiccy - profesorowie oraz doktorzy, ale także specjaliści od emisji głosu, reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, a nawet stylistka oraz zawodowy konferansjer. 
Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji.
Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem. 

Data opublikowania: 06.07.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski