Dr Andrzej Ruszer

Dr Andrzej Ruszer
Językoznawca, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za główną dyscyplinę swoich zainteresowań naukowych uważa pragmatykę językową. Interesuje się teorią tekstu i dyskursu, a ponadto zagadnieniami języka prawa w odmianie prawnej i prawniczej oraz genologią tekstów prawnych. Polonista w XX Liceum Ogólnokształcącym im. L. Staffa w Krakowie.