Dr Donata Ochmann

Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii UJ.

Leksykolożka i leksykografka, badaczka słowotwórstwa współczesnej polszczyzny. Najnowsze zjawiska leksykalne i procesy słowotwórcze analizuje na tle przemian społeczno-językowych po 1989 roku. Nie są jej obce nowe sposoby komunikacji młodego pokolenia w mediach społecznościowych: memy, pasty, streamy itp.. Obecnie zajmuje się regionalizmami krakowskimi. Redaktorka i współautorka słownika regionalizmów krakowskich, uhonorowanego przez Komitet Językoznawstwa PAN nagrodą zespołową za wybitne osiągnięcie naukowe.

Współpracuje z Podyplomowym Studium Retoryki UJ oraz Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Prowadzi wykłady dla licealistów. Jurorka Dyktanda Krakowskiego.

Przedstawicielka młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Polonistyki (2012–2016). Wyróżniona za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2014/15).

Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

 

Publikacje