Dr Barbara Żebrowska-Mazur

Dr Barbara Żebrowska-Mazur

(orcid 0000-0002-4691-898X)

Doktorat (2019): „Słowny ludowy folklor dziecięcy w analizie etnolingwistycznej i tekstologicznej”, Wydział Polonistyki UJ, promotor – prof. dr hab. Kazimierz Sikora.

Magisterium (2013): „Krakowska kołysanka ludowa - specyfika gatunku i regionu”, Wydział Polonistyki UJ, promotor – prof. dr hab. Renata Przybylska.

Licencjat (2011): „Polska kołysanka ludowa w perspektywie genologicznej i etnolingwistycznej”, Wydział Polonistyki UJ, promotor – prof. dr hab. Kazimierz Sikora.

Zainteresowania naukowe: dialektologia, etnolingwistyka, folklorystyka, socjolingwistyka, tekstologia.

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=ElSHPyQAAAAJ&hl=pl

ResearchGate: Barbara Żebrowska-Mazur (researchgate.net)

Nauka Polska: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=296234&_k=k3ylts

Udział w projektach:

kierownik projektu grantowego „Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego” (Narodowe Centrum Kultury, program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017),

kierownik projektu grantowego „Bukiet szczurowski” (Narodowe Centrum Kultury, program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016),

współautor minigrantu „Ludowy folklor dziecięcy i rodzinny językowego pogranicza polsko-słowackiego okolic Dukli w woj. podkarpackim” (POB Heritage 2021),

wykonawca w projekcie „Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej” (Narodowe Centrum Kultury, program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018),

wykonawca w projekcie „Wiśniowska godka” (Narodowe Centrum Kultury, program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017),

wykonawca w projekcie Cyfrowa bibliografia dialektologii polskiej (IDUJ).

Działalność naukowa:

staż w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2015), opiekun prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska,

współredaktor naukowy serii wydawniczej Nasz Język Ojczysty (od 2016),

recenzent „Folklore. Electronic Journal of Folklore”.

Działalność organizacyjna:

członek Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia (2010–2019),

organizator sześciu edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Nasz język ojczysty (Wydział Polonistyki UJ; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023),

opiekun naukowy ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Nasz język ojczysty – zmiany w obyczajowości współczesnych Polaków” (Wydział Polonistyki UJ; 2022).

Działalność popularyzatorska:

juror na Festiwalu Godki Krakowskiej (2014, 2016, 2017, 2018, 2019),

juror w Ogólnopolskim Konkursie na Gadkę organizowanym w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego (Wydział Polonistyki UJ; 2020, 2022),

juror Przeglądu Folklorystycznego im. Janiny Kalicińskiej „Spinka Krakowska” (2023),

warsztaty i wykłady o tradycyjnych kołysankach ludowych, m.in. w szkołach w Iwanowicach Włościańskich, Twardorzeczce, Szczurowej i Wiśniowej oraz w ramach programu „Ucz się u mistrzów” (Wieliczka) i projektu „Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ” (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce),

wykłady popularyzujące wiedzę o języku polskim i współczesnych badaniach językoznawczych wygłoszone m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.