Dr Joanna Hobot

Adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, autorka książki "Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali"; obecnie kierownik ministerialnego grantu „Dionizyjska Pani i fantasmagoria śmierci". Współpracuje  z Podyplomową Szkołą Retoryki od 1997 roku, w roku akademickim 2007/2008 kierownik Szkoły Retoryki, prowadzi zajęcia dotyczące Sztuki cytowania, kładące nacisk na kompozycyjną funkcję oraz perswazyjny, etyczny i estetyczny wymiar cytatu.