Prof. dr hab. Krzysztof Koehler

Historyk literatury, poeta, dyrektor TVP Kultura. Ostatnio wydał książkę „Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego". Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie. Prowadzi wykłady z historii literatury polskiej, teorii kultury i z różnych dziedzin retoryki.