dr hab. Michał Rusinek

Adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na  Wydziale Polonistyki UJ. Autor m.in. książki "Między retoryką a  retorycznością" (Universitas, Kraków 2003), współautor (z Anetą  Załazińską) podręcznika "Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić" (Znak, Kraków 2005), członek Komisji  Kultury Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego, tłumacz.