Dr Jakub Pstrąg

Językoznawca, zajmuje się zagadnieniem komunikacji niewerbalnej oraz językiem polityki i zachowaniami medialnymi polityków. Prowadzi zajęcia ze studentami. Jest nauczycielem XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Autor książki "Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego oponowania na przykładzie debaty telewizyjnej", Kraków 2004. Współautorserii podręczników do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych – "Klucz do świata" – wydawanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Interesuje się fotografią.