dr Krzysztof T. Piotrowski

Psycholog, adiunkt w Studium Pedagogicznym UJ, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, członek Association for the Scientific Study of Consciousness. Współtwórca i współpracownik Ośrodka Twórczej Edukacji "Kangur" w Krakowie. Prowadzi treningi twórczego myślenia dla studentów, nauczycieli, firm i organizacji. Jest autorem kilku technik wspierających twórcze myślenie (m.in. techniki odlingwistyczne). Prowadzi zajęcia m.in. dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Sopocie, Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego.