Izabella Górska

Ukończyła polonistykę i religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantką na w Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki UJ. Jej specjalność to filozofia podmiotu i retoryka w teorii i praktyce. Prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych. Zajmuje się również szkoleniami dla biznesu z zakresu wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, języka perswazji w marketingu, treści stron internetowych. Prowadzi także kursy szybkiego czytania i mnemotechnik. Pasjonatka dobrej literatury i fotografii.