Rekrutacja

  • Kryteria kwalifikacji: kolejność zgłoszeń 
  • Limit przyjęć: 40 osób 
  • Termin składania dokumentów: do 30 września każdego roku
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dowolnej specjalności),
  • kwestionariusz osobowy
  • Liczba semestrów: 3 
  • Opłata za studia (całość): 4 500 zł

 

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 w formacie PDF

Regulamin studiów podyplomowych na UJ:


  w formacie PDF