Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, przewodniczący Komisji Języka Religijnego PAN, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej UPJPII; członek Prezydium Rady Języka Polskiego PAN; członek Komisji Kultury Żywego Słowa PAN. Zainteresowania naukowe: retoryka, homiletyka, liturgika, język religijny. Wybrane publikacje: "Fenomen kazania", Kraków 1994, "Język Kościoła" [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, "Nauczanie retoryki na studiach podyplomowych na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie", "Materiały Homiletyczne" 208:2003 (z R. Przybylską), "Strój jest komunikatem", "Homo Dei" 2:2005, "Dyskurs publiczny - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia" [w:] Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, red. W. Chłopicki, S. Gajda, Kraków 2008. Za osiągnięcia naukowe odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Mieszka w Krakowie.