Marta Marszałek

logopeda, ukończyła filologię polską w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, a obecnie jest doktorantką Wydziału Polonistyki UJ.

Pracuje w Przedszkolu TPD „Chatka Puchatka" w Krakowie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz z ryzyka dysleksji. W swojej pracy logopedycznej wykorzystuje między innymi metodę symultaniczno-sekwencyjną J. Cieszyńskiej, elementy Manualnego Torowania Głosek E. Wianeckiej, Gesty Artykulacyjne. Prowadzi także zajęcia ze studentami Wydziału Polonistyki UJ oraz Podyplomowego Studium Retoryki UJ. Ponadto zajmuje się szkoleniami i warsztatami z zakresu Emisji głosu dla dzieci i osób dorosłych.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki i pragmatyki mowy, teorii komunikowania, a szczególnie komunikacji niewerbalnej oraz zagadnień nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej . Swoją wiedzę i kwalifikacje pogłębia podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłasza także referaty. Autorka wielu publikacji naukowych m.in. Rozumienie znaczeń słów przez dzieci z zespołem Downa. Analiza przykładów, [w:] „Nowa Logopedia" t.1 pt. „Zagadnienia mowy i myślenia oraz w tomach „Studia Logopaedica". W latach 2006-2007 współpracowała z  The National Autistic Society w Londynie. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.