Plan studiów

Semestr I i II:


• Sztuka inwencji
• Sztuka kompozycji
• Sztuka argumentacji
• Sztuka opanowywania przemówienia i pokonywania stresu
• Sztuka stosowności stylistycznej
• Sztuka analizy przemówień współczesnych
• Sztuka poprawnej wymowy
• Sztuka poprawności gramatycznej
• Sztuka poprawności leksykalnej i frazeologicznej
• Sztuka komunikacji interpersonalnej
• Sztuka tworzenia krótkich form retorycznych
• Sztuka operowania głosem
• Sztuka kreatywnego przemawiania


Semestr III:


•    Warsztaty tutorskie
•    Sztuka komunikacji niewerbalnej
•    Etyka wystąpień publicznych
•    Sztuka savoir-vivre'u
•    Sztuka kreowania wizerunku
•    Sztuka public relations