Program

 

 

 

 

 

INWENCJA (nauka o wyszukiwaniu i gromadzeniu materiału):
•             Sztuka inwencji
•             Sztuka kreatywnego przemawiania
•             Sztuka komunikacji interpersonalnej

DISPOSITIO (nauka o uporządkowaniu i rozmieszczeniu materiału):
•             Sztuka kompozycji
•             Sztuka argumentacji
•             Sztuka analizy przemówień współczesnych
•             Sztuka tworzenia krótkich form retorycznych

ELOCUTIO (nauka o wyrażaniu):
•             Sztuka stosowności stylistycznej
•             Sztuka poprawnej wymowy
•             Sztuka poprawności gramatycznej
•             Sztuka poprawności leksykalnej 

MEMORIA (nauka o zapamiętywaniu):

•             Sztuka opanowywania przemówienia

ACTIO (nauka o wygłaszaniu):
•             Sztuka operowania głosem
•             Sztuka komunikacji niewerbalnej
•             Sztuka  opanowywania przemówienia
•             Sztuka savoir-vivre'u
•             Sztuka kreowania wizerunku

INNE:

•             Etyka wystąpień publicznych
•             Sztuka public relations

WARSZTATY RETORYCZNE
Praktyczne zajęcia w wymiarze 28 godzin dydaktycznych odbywające się w małych grupach pod opieką tutora, zbierające w całość wiedzę i umiejętności zdobyte podczas całego cyklu studiów.