prof. Andrzej Borowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny PWSZ w Tarnowie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, sekretarz Wydziału I PAU, kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki UJ, wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, redaktor naczelny półrocznika „Terminus".