Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Profesor w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Sekretarz redakcji „Ruchu Literackiego" i członkini kolegium redakcyjnego. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek: „Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku" (1991, 1998), „Między teoriami a fikcją literacką" (2001). Przygotowywana do druku książka: „Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku". Zainteresowania naukowe: badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe, kategoria narracji, empatia jako antropologiczna kategoria literatury, kategoria cielesności, współczesne teorie fikcji literackiej, teorie możliwych światów, literatura XX i XXI wieku (w tym hipertekstowa powieść interaktywna), strategie retoryczne.