Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

Profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Zainteresowania badawcze, obszary działalności dydaktycznej oraz problematyka publikacji: współczesna polszczyzna mówiona i pisana, nauczanie języka polskiego i literatury polskiej w szkole w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym, dydaktyka języka polskiego jako ojczystego oraz obcego, optymalny model uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli polonistów, optymalny podręcznik szkolny z perspektywy dydaktyka uniwersyteckiego, nauczyciela, ucznia, recenzenta i rzeczoznawcy, dysponującego osobistym doświadczeniem autora, językoznawstwo a dydaktyka językowa, rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mówienia i pisania: warsztat pisarski i retoryczny nauczyciela (studenta) i ucznia.