Prof. Michał Paweł Markowski

urodzony w 1962 roku, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for the Advanced Studies in the Humanities) na UJ.

 
Jest autorem i edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofii literatury i kultury, współredaguje serię "Horyzonty nowoczesności" oraz redaguje serię "Hermeneia", wydawaną przez Centrum Studiów Humanistycznych. Jest członkiem redakcji amerykańskiego "The Slavic Review".
 
Ostatnio opublikował: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura (2004, tłumaczona na szwedzki, rumuński, angielski, francuski), Teorie literatury XX wieku (2006, 2 tomy, z Anną Burzyńską, przygotowywany przekład serbski), Nieobliczalne. Eseje (2007), Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy (2007).
 
Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody "Literatury na Świecie" w dziedzinie komparatystyki za rok 1998, Nagrody Fundacji Kościelskich (2000), Nagrody Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera (2000), trzykrotnie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998, 2001, 2005). Dwukrotnie (2000, 2005) nominowany do nagrody Jana Długosza za najlepszą polską książkę humanistyczną. W 2006 roku uhonorowany 3-letnim subsydium profesorskim "Mistrz" przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
 
W roku akademickim 2002/2003 Visiting Professor na Uniwersytecie Harvarda, w roku 2004 prowadził wykłady z literatury polskiej i porównawczej na Northwestern University w Evanston (USA). W roku 2005 Distinguished Visiting Professor na wydziale Literatur Nowożytnych University of Alberta (Edmonton, Kanada). W roku 2008 Senior Fellow w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu.