Prof. dr hab. Renata Przybylska

Pierwszy kierownik Podyplomowego Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki UJ, specjalizuje się w językoznawstwie współczesnym, autorka m. in. dwóch podręczników: "O języku polskim" i "Wstęp do nauki o języku polskim", współredaktor tomów "Retoryka dziś – teoria i praktyka", "Język katechezy", autorka monografii naukowych: "Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej" i "Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych" oraz ponad 60 artykułów. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Komisji Kultury Języka, Komisji Teorii Języka i Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego. Współautorka "Słownika współczesnego języka polskiego" (I wyd.1986r.), obecnie w redakcji najnowszego "Wielkiego słownika języka polskiego". Wykładała gościnnie w Hankuk University w Seulu w Korei Południowej i na Uniwersytecie Paryż Sorbona IV. Spośród wyróżnień naukowych najwyżej ceni sobie Nagrodę im. Kazimierza Nitscha przyznaną jej w 2005 r. przez Wydział I PAN.