dr Rafał Kuś

Absolwent Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Ukończył studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – sekcja języka angielskiego (Katedra UNESCO UJ, 2006), podyplomowe studium prawa prasowego, wydawniczego i autorskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 2008) oraz – z wyróżnieniem – podyplomowe studium retoryki (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America oraz Wydział Prawa i Administracji UJ). W 2015 r. dr Kuś ukończył Program Letni w zakresie Metod Ilościowych w Badaniach Społecznych ICPSR (Interuniversity Consortium for Political and Social Research) na Uniwersytecie Michigan (Ann Arbor).
Ukończył Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Studiów Amerykańskich (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2011). Pracę doktorską pt. „Public Broadcasting Service: miejsce telewizji publicznej w systemie medialnym Stanów Zjednoczonych" (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania) obronił z wyróżnieniem w 2011 r. W 2012 r. dysertacja została uhonorowana Nagrodą im. dr. Pawła Stępki (przyznawaną przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji) za najlepszą pracę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych.
Pracuje jako wykładowca od 2006 r. Związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2006-2008, 2010-2012), Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową (2009-2010), Uniwersytetem Jagiellońskim (od 2010 r.) oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II (od 2011 r.). Od października 2011 r. pracownik naukowy Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. W maju 2016 r. wykładał na Uniwersytetu w Katanii (Włochy). Od stycznia 2017 r. wykładowca Szkoły Retoryki UJ.
Posługuje się biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English z oceną A, 2006), bardzo dobrze – językiem francuskim. Dr Kuś pracuje od 2012 r. jako redaktor językowy Zeszytów Prasoznawczych.