dr Aleksandra Smyczyńska

doktor literaturoznawstwa, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PR-owiec, wykładowca na podyplomowych studiach  PR na Uniwersytecie Jagiellońskim; była odpowiedzialna za komunikację w firmach takich jak: PKP Cargo, Bank Pekao S.A. Obecnie Dyrektor Komunikacji innogy Polska S.A. w Warszawie. 

 

fot. R. Masłow