mgr Artur Curyło

– absolwent filologii polskiej UJ, trener i konsultant w szkoleniach dla firm biznesowych i administracji państwowej w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz public relations. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRiK w Krakowie.  Równolegle do działalności szkoleniowej prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych:  Public Relations UW/PAN, Public Relations UJ, w Szkole Retoryki UJ oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu UE. Autor publikacji dotyczących kreowania wizerunku i perswazji w dyskursie publicznym oraz neutralizowania erystyki w rozmowach i dyskusjach, współautor scenariuszy filmów szkoleniowych napisanych na zlecenie MSW: „Biurowa obsługa klienta", „Trudni klienci".